Skip to main content

BIMlink heeft een koppeling met BIMcollab Cloud ontwikkeld zodat alle communicatie en lijsten met betrekking tot issues in een BIM-model direct zichtbaar zijn in BIMlink. Na de zomer zullen de issues ook zichtbaar zijn in een BIM-model en aan het einde van dit jaar kunnen gebruikers ook BIMcollab-issues aanmaken in BIMlink.

Issuemanagement

BIMcollab Cloud van het Nederlandse softwarebedrijf KUBUS is een issuemanagementplatform voor BIM en is gebouwd op de open standaarden IFC en BCF. BCF-issues bevatten alle relevante informatie voor effectieve communicatie over BIM-modellen zoals viewpoints, bijbehorende objecten en commentaren. BIMcollab Cloud vereenvoudigt issuemanagement zodat gebruikers issues op een gestructureerde manier centraal kunnen opslaan, delen en oplossen. Issues kunnen rechtstreeks worden gecoördineerd vanuit veelgebruikte BIM-softwaretools, zoals Archicad, Revit, Solibri en ZOOM. BIMcollab Cloud biedt ook projectrapportages en een betrouwbare audit trail om vervelende discussies te vermijden.

Koppeling

De koppeling die nu tussen BIMlink en BIMcollab Cloud is gerealiseerd, zorgt ervoor dat BIMcollab issues onderdeel zijn van de bestaande module Communicatie van BIMlink. De issues zijn zo dus direct in BIMlink zichtbaar tussen alle andere projectcommunicatie. Gebruikers van BIMlink kunnen gezamenlijk vragen- en actielijsten aanmaken en opvolgen, inclusief bijlagen die vraagstukken in het project verduidelijken. Er zijn zelfs gebruikers van BIMlink die de complete verslaglegging, zoals notulen van een bouwvergadering, bewaren in de communicatiemodule van BIMlink zodat alle informatie is geborgd en opgeslagen bij het project. Veel gebruikers van BIMlink die issues in hun modellen met BIMcollab detecteren, hadden de wens om deze direct te kunnen samenvoegen in BIMlink. Met deze koppeling is dit nu mogelijk.

Toekomstige uitbreidingen

Na de zomer wordt gewerkt aan het zichtbaar maken van BIMcollab issues in 3D-modellen binnen BIMlink. Naar verwachting zal het aan het einde van dit jaar ook mogelijk zijn om issues direct vanuit BIMlink aan te maken in BIMcollab.

Informatie over BIMcollab Cloud