Skip to main content

Koppeling

Vastware

Meerjaren onderhoud in realtime plannen en begroten

Vastware is software voor planmatig onderhoud en wordt veel gebruikt door woningcorporaties, overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en zakelijke dienstverleners. Vastware adviseert beheerorganisaties bij meerjaren-onderhoudsplanningen en -begrotingen en verzorgt de conversie van bestaande gegevens naar opgebouwde gegevensbestanden.

Koppeling BIMlink met Vastware

De koppeling tussen BIMlink en Vastware zorgt voor directe, accurate data-uitwisseling van grote hoeveelheden data vanuit het bronbestand. Hierdoor is er altijd een actuele status zichtbaar van meerjaren-onderhoudsplanningen en -begrotingen.

IFC
Revit
AutoCAD
delta-pi
DeltaPi

Power BI
KYP
Madaster
Briefbuilder
Beecot
S-Bestek
ed-controls
Ed Controls
Vastware
BIMcollab

Nieuws over Vastware

BIM

Koppeling BIMlink en Vastware visualiseert staat van onderhoud gebouwen

BIMlink heeft een koppeling gerealiseerd tussen de gebouwdata van vastgoedeigenaren op het eigen cloudplatform en de beheersoftware van Vastware. Eigenaren van gebouwen kunnen nu direct en accuraat zicht houden op…